Välkommen till min sida där jag lägger in bilder på en del av det som blir resultatet av timmars arbete i min verkstad.

För det mesta arbetar jag med stengodslera som bränns i hög temperatur, oftast med enkla grundformer som jag bygger med kavlade stycken eller sammanfogade lersträngar.  Jag drejar, gjuter och använder tryckformar i gips ibland. Genom att bearbeta leran och ge den olika ytstrukturer i ett tidigt skede i processen, kan jag sedan genom att använda glasyrer, engober och färgkroppar uppnå det uttryck jag eftersträvar

 

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star