Välkommen/Welcome

Välkommen till min hemsida där jag bland annat visar prov på tidigare objekt . Arbetar mest i stengodslera, bygger, kavlar och drejar. Jobbar oftast med enkla grundformer där jag med glasyrers hjälp försöker få fram olika ytor och strukturer.

Welcome to my home page where you can see a selection of my production. I work mainly with stoneware, both thrown and slab-built.  From a simple shape I use glazes to create surface and  enhance the underlying structure.

 

2 Flaskor